Đúc và thi công lắp đặt tại Chùa Đồng – Yên Tử. Ngôi chùa bằng đồng lớn nhất Việt Nam

Hình 1. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG - YÊN TỬ
Hình 1. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG – YÊN TỬ
Hình 2. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG - YÊN TỬ
Hình 2. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG – YÊN TỬ
Hình 2. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG - YÊN TỬ
Hình 2. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG – YÊN TỬ
Hình 3. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG - YÊN TỬ
Hình 3. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG – YÊN TỬ

 

Hình 4. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG - YÊN TỬ
Hình 4. ĐÚC VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CHÙA ĐỒNG – YÊN TỬ
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *