Đúc tượng bác hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc cao 8m2 – an vị tại quảng trường tp. sơn la

Hình 1. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 1. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 2. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 2. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 3. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 3. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 4. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 4. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 5. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 5. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 6. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
Hình 6. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *