Đúc Tượng Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ Bằng Đồng Dát Vàng

  • Tên gọi: Tượng Đại lão Hòa Thượng Thích Hàng Trụ bằng đồng dát vàng
  • Kích thước: 1.08 m  (Đồ đồng Bá Tiên nhận đúc tượng các kích thước khác nhau theo nhu cầu của khách hàng).
  • Chất liệu: Đồng đỏ dát vàng.
  • Màu sắc: Màu vàng, đồng đỏ.
  • Nghệ thuật đúc đồng: Đúc đồng nguyên khối thủ công, dát vàng áo cà sa.
  • Mục đích sử dụng: Thờ cúng trang nghiêm tại các nhà chùa, Phật đường, trường học Phật pháp..

Qùa tặng

Nhận in logo lên sản phẩm Để biết giá gọi 0836.1.22222 Cam kết chuẩn hàng Bát Tràng

Block "single-product" not found