Đúc tượng phật cỡ lớn – Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh tại Chùa Phúc Long – Gia Lâm – Hà Nội

ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA:

Hình 1. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 1. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 2. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 2. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 3. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 3. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 4. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 4. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 5. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 5. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 6. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 6. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 7. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
Hình 7. ĐÚC TƯỢNG PHẬT CỠ LỚN TẠI CHÙA
5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *