Bộ tượng 3 ông tam đa bằng đồng [Phúc – Lộc – Thọ]

Tượng tam đa Kích Thước Cao 50cm

Chất liệu đúc bằng đỏ khảm ngũ sắc

Qùa tặng

Nhận in logo lên sản phẩm Để biết giá gọi 0836.1.22222 Cam kết chuẩn hàng Bát Tràng

Block "single-product" not found